Попередження про зміну гідрологічної ситуації на Прикарпатті

4 червня на рiчках басейну Прута очiкується дощовий паводок з пiдйомами рiвнiв води на
0,3 -1,0 м над поточними рiвнями станом на 8 год. 1 червня. В басейні Прута при дуже сильних зливах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку, в гiрських районах iснує загроза сходу селевих потоків.